Vizyon Medya

>>>>>> Teknoloji - Reklam - Danışmanlık >>>>>>

#Erdoğan ve #AKP için kâbus yılı: #2020

Gök Tanrıcılık'ta, Kutsal Sayılan Kitaplar ve Peygamber Denilen Adamlar Yoktur...

Türkler, İslamı İçselleştirememiştir.

DİP DALGA SEÇİM DİYOR !

Türkiye'de Tengricilik ne kadar güçlenirse Türklük de o kadar öne çıkacaktır.

TENGRİCİLİK NEDİR ?

Loading ...