Vizyon Medya

>>>>>> Teknoloji - Reklam - Danışmanlık >>>>>>

Gök Tanrıcılık yada diğer adıyla Tengricilik bir diriliş hareketidir.

Anıl Çeçen: "Çıkar yol, yeniden uluslaşma programı uygulamak"

GÖK TANRICILIK'TA, KUTSAL SAYILAN KİTAPLAR ve PEYGAMBER DENİLEN ADAMLAR YOKTUR

Loading ...